Bouwen volgens de Beng

Per 1 januari 2021 vervangen de BENG-eisen de oude energieprestatie-eis EPC. De BENG stelt hoge eisen aan de thermische schil van een gebouw. Die moet de energiebehoefte van een gebouw beperken tot het gestelde maximum. Een slechte schil compenseren met een paar extra PV-paneeltjes is niet meer toegestaan.

BENG staat voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen. Waar de EPC één getal als uitkomst had, werkt de BENG met drie zogenaamde indicatoren. Aan die drie is nog de comforteis TOjuli toegevoegd, die er voor moet zorgen dat woningen in de zomer niet te lang te veel opwarmen.

Invloed op de Schil

Vooral BENG 1 en TOjuli hebben invloed op het ontwerp van woningen. BENG 2 gaat in hoofdzaak over de gebruikte installaties en de efficiency daarvan en BENG 3 over her percentage energie dat duurzaam moet worden opgewekt.

BENG 1 is het maximale energieverbruik per jaar per vierkante meter, gebaseerd op standaard gebruik en standaard installaties. Dit gaat dus vooral over de schil van het gebouw. BENG 1 is te beïnvloeden door onder andere goede isolatie, beperking van koudebruggen, luchtdichtheid, oriëntatie, zonwering en zomernachtventilatie. De eis hangt onder meer af van de verhouding tussen gebruiksoppervlak en ‘verliesoppervlak’ (de schil: dak, gevels, beganegrondvloer).

Deze eis kan leiden tot de keuze voor hogere isolatiewaardes en een hogere luchtdichtheid. Waarbij het in de lijn der verwachting ligt dat steeds vaker getest gaat worden of in de praktijk ook is geleverd en uitgevoerd wat vooraf in de theoretische berekening is gezet.

Dakoverstekken

TOjuli is een geheel nieuwe eis, die voorkomt dat het in goed geïsoleerde woningen in de zomer te lang te warm blijft. Je kunt aan deze eis voldoen met actieve koeling, door in het ontwerp de woning anders op de zon te oriënteren of door voorzieningen aan te brengen zoals zonwerend glas, zonwering en/of zomernachtventilatie aan te brengen. De eenvoudigste oplossing is echter veelal het aanbrengen van (dak)overstekken. Vooral op het zuiden zorgen die er voor dat de zomerzon niet naar binnen schijnt, terwijl de winterzon dat juist wel doet.

Isolatie van daken

In de schil vormen vooral daken een belangrijk onderdeel. Warmte stijgt omhoog en niet voor niets eist het Bouwbesluit dan ook  een Rc van 3,7 m2K/W voor de beganegrondvloer, 4,7 voor de gevels en 6,3 voor het dak. Dit blijven ook bij de BENG de minimale uitgangspunten voor isolatie. Let op: dit geldt dus ook de daken van dakkapellen. De wangen van dakkapellen moeten met een Rc van 4,7 voldoen aan de geveleis van het Bouwbesluit.

De waarden 3,7, 4,7 en 6,3 komen veel mensen wellicht nog onbekend voor. Dit zijn de nieuwe waarden die per 1 januari 2021 de oude waarden 3,5, 4,5 en 6,0 vervangen. Dit betreft echter geen feitelijke verandering, maar alleen een theoretische. Die komt voor uit het vervallen van correctiefactor van 5% voor in het werk gemaakte constructies die Nederland hanteerde maar die niet voldoet aan de Europese rekenregels. Een zelfde opbouw en isolatiedikte komt daardoor rekenkundig nu 5% hoger uit en dat is dan ook de nieuwe eis in het Bouwbesluit.

Hoogwaardige dakelementen

Vogelzang Dakelementen produceert hoogwaardige dakelementen die passen bij de eisen van de BENG. De isolatiewaarde is hoog en op aanvraag eenvoudig nog verder te verhogen. De elementen zelf zijn luchtdicht en voldoen aan de hoogste bouwfysische eisen. Onze details zijn geëngineerd op kwaliteit en houden rekening met de benodigde luchtdichtheid. Extra belastingendoor bijvoorbeeld warmtepompen op het dak kunnen wij verantwoord inpassen in het constructieve ontwerp.

Luchtdichtheid

Naast de thermische waarde van het dak, is de luchtdichtheid van groot belang. Warme lucht mag niet onbedoeld via kieren, gaten en spleten naar buiten stromen. Dat betreft niet alleen de dakelementen zelf, maar vooral de aansluiting van dakelementen op andere bouwdelen zoals de kopgevel en de muurplaat. Dat vereist zorgvuldige detaillering en uitvoering.

Luchtlekken leiden niet alleen tot warmteverlies, maar kunnen ook schade veroorzaken aan de diverse bouwdelen. Warme lucht die ongehinderd de constructie in kan stromen, kan daar condenseren en rotting en schimmels veroorzaken. Om dat te voorkomen is het van groot belang om voldoende aandacht te besteden aan dakdoorbrekingen, zoals pijpjes en kabeldoorvoeren voor bijvoorbeeld PV.

Opwekkers op het dak

Indirect hebben BENG 2 en 3 ook invloed op het dak van een woning. Voor duurzame verwarming valt de keuze vaak op een luchtwaterwarmtepomp, nu de gasketel voor nieuwbouw verboden is. Voor de buitenunit van de luchtwaterwarmtepomp is het dak vaak de ideale opstelplaats. Dat is dicht bij de technische ruimte op de zolder van de woning en het neemt geen buitenruimte in beslag. Verder blijven natuurlijk de PV-panelen op het dak een standaard voorziening bij nieuwbouw. Dat aantal zal alleen maar gaan toenemen. En wellicht zal ook de zonnecollector van de zonneboiler steeds vaker een plek op het dak gaan innemen.

“Wij zien de BENG als een kans om onze hoge kwaliteit zichtbaar te maken”

Jos Vogelzang

Gaat u ook voor kwaliteit?
We staan voor u klaar!

Neem contact op

Bezoekadres

Galileistraat 18
7701 SK  Dedemsvaart

Postadres:

Postbus 259
7700 AG  Dedemsvaart

Productie- en afleveradres:

Galileistraat 18
7701 SK  Dedemsvaart

0523-615922

info@vogelzangdakelementen.nl